საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

მუდმივი წარმომადგენლის მოადგილის, ირაკლი ჟღენტის განცხადება - უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვის სამუშაო ჯგუფის 31-ე სხდომაზე, იორდანიის საკითხის განხილვა, 8 ნოემბერი 2018

Georgia welcomes the Delegation of Jordan and thanks the Head of the Delegation for the presentation.

Georgia welcomes the steps taken by Jordan to address the recommendations from the second review regarding the advancement of women's rights and their empowerment.

We also note with satisfaction that the Handbook on Consolidated National Action for the Prevention of Gender-Based Violence, Domestic Violence and Violence Against Children has been prepared.

We commend the efforts of Jordan to alleviate the situation of Syrian refugees residing in the Kingdom.

While noting the steps of the Government, Georgia would also like to encourage the Jordanian Government to continue its efforts in order to ensure the freedom of assembly of its citizens.

Georgia would like to recommend to the Government of Jordan:

·         To proceed with implementation of the executive plan on raising the citizens’ awareness of the principles of rule of law, equality as well as of the principle of citizenship;

·         To continue its efforts aimed at improving detention environment and its adaptation to international standards.

 

We wish the Delegation of Jordan a successful UPR.