საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

მუდმივი წარმომადგენლის მოადგილის, ირაკლი ჟღენტის განცხადება - უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვის სამუშაო ჯგუფის 31-ე სხდომაზე, მალტას საკითხის განხილვა, 14 ნოემბერი 2018

We welcome the Delegation of the Republic of Malta and thank Minister Dalli for the presentation of the national report.

Georgia appreciates Government’s measures concerning implementation of recommendations from previous cycles. Georgia notes positively that since the last UPR, Malta has made further substantial advances in various areas of human rights.

We commend the Government of Malta for being one of the first fourteen countries to ratify the Istanbul Convention.

We also welcome the measures taken by the Government of Malta to prevent trafficking in human beings for the purpose of labour exploitation.

Stemming from the aforesaid, Georgia would like to recommend to the Government of Malta:

·         To further strengthen the independence and mandate of the the National Commission for the Promotion of Equality as well as of the Parliamentary Ombudsman Institution, with a view of making them compatible with the Paris Principles;

·         To further advance its efforts in assisting victims of trafficking in accordance with their needs.

We wish the Delegation of the Republic of Malta a successful UPR.