საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

ჟენევაში გაეროს განყოფილებასა და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლობის პირველი მდივნის თემურ ფიფიას განცხადება გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს დღის წესრიგის მე-3 საკითხზე

Mr. President,

Let me thank the distinguished Special Rapporteur for his important presentation.

We welcome the report of the Special Rapporteur on the issue of human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment and support the recommendations contained in the report A/HRC/37/58 in which the Special Rapporteur indicates effective substantive measures to be taken in order to protect children from environmental harm.

We fully acknowledge the significance of respecting and fulfilling the rights of children. I am pleased to note that Georgia is undertaking active measures to implement legal framework on environmental standards that are in children’s best interests.

As an illustration of Georgia’s strong commitment, Ministry of Labour, Health and Social Affairs has developed the Environmental Health Action Plan (NEHAP), which will be approved by the Government and will be launched by the end of 2018.  One of the major objectives of the NEHAP is to protect children from environmental harm, by ensuring long-lasting environmental policy development. Moreover, The NEHAP is strategically linked with WHO’s “Health 2020” framework and is considered to be an essential instrument for Georgia to achieve 2030 Agenda for Sustainable Development.

Distinguished colleagues,

As outlined in the report climate change is another “growing threat facing the world’s children”. Forced displacement driven by environmental changes affects many countries including Georgia. To address this issue the Government is now undertaking a nationwide project to formalize comprehensive database of eco-migrants in Georgia. In 2013-2016 project “Developing Climate Resilient Flood and Flash Flood Management Practices to Protect Vulnerable Communities of Georgia” was implemented with the aim to reduce risks of climate-induced migration.

 

To conclude, let me reiterate Georgia’s readiness to join our efforts in reducing environmental harm and ensuring effective implementation of environmental standards with the full enjoyment of children’s rights.