საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

ჟენევაში გაერო-ს განყოფილებასა და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლობის მრჩევლის, ეკატერინე მეშველიანის განცხადება - გაერო-ს ადამიანის უფლებათა საბჭოს 37-ე სესია, დღის წესრიგის მე-3

 

 

Mr. President,

 

I would like to welcome and thank the distinguished Special Rapporteur on the situation of human rights defenders for presenting the report. We support the Mandate of the Special Rapporteur and welcome the report A/HRC/37/51 containing valuable recommendations for States.

 

Georgia is strongly committed to promotion and protection of human rights with an aim to ensure the full and equal enjoyment of all fundamental rights and freedoms.

 

While recognizing the vulnerability of people on move, we condemn all forms of violence and discrimination against them and their defenders. Amongst others, we are concerned over the human rights violations of people who were forced to move due to crises and armed conflicts. In this context, we would like to draw your attention to Georgian IDPs, who were forcibly expelled from their homes as a result of several waves of displacement and have been deprived of their fundamental rights to return.

 

We fully agree with recommendations of the SR that States should take all measures to protect people on the move and those who defend their rights. Respectively, my government spares no effort to promote the socio-economic integration and improve the living conditions of IDPs until their voluntary, safe and dignified return to their homes.

 

 

 

 

In conclusion, my delegation attaches a great importance to the reinforcement of the role of the SR, when it comes to effectively address violence. Unless we change our approaches to the problem, the situation will continue to deteriorate rapidly. It is imperative that international community closely cooperates with the SR. In this light, Georgia views the standing invitation as an effective mechanism of such cooperation.

 

I thank you.