საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

წარმომადგენლობის სტრუქტურა

თანამდებობა

სახელი, გვარი

ტელეფონი(ოფისი)

მუდმივი წარმომადგენელი

ვიქტორ დოლიძე

919-10-10

მუდმივი წარმომადგენლის მოადგილე

ირაკლი ჟღენტი

919-10-13

მრჩეველი

ეკატერინე მეშველიანი

919-10-16

მრჩეველი

ანა დობორჯგინიძე

919-10-16

პირველი მდივანი

თემური ფიფია

919-10-14

ფინანსური მენეჯერი

თეა ტატიშვილი

919-10-15

ადმინისტრაციული თანაშემწე, პროტოკოლი

ვახტანგ ქავჟარაძე

919-10-14

რეფერენტი

თამთა იაშვილი

919-10-10